Garantie & retourneren

Garantie

Wanneer uw product defect is of beschadigd bij levering, meldt dit dan direct bij onze klantenservice per e-mail dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Dit geldt ook wanneer een door ons geleverd product kapot gaat binnen de garantie termijn van minimaal 1 jaar. Mocht u een probleem met een product hebben buiten de garantie termijn dan helpen wij u ook graag verder.

Wij geven tenminste 1 jaar garantie op onze producten, sommige producten hebben een langere periode fabrieksgarantie. Deze informatie kunt u vinden bij de productbeschrijving of kunt u opvragen bij onze klantenservice.

Retourneren

U kunt uw gehele bestelling of een gedeelte daarvan (wanneer u bestelling uit meerdere artikelen bestaat) binnen 14 dagen na de verzenddatum ruilen. (U vindt de verzenddatum op de bijgesloten pakbon) Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en of passen, tenzij anders vermeld. Retourzendingen gebeuren te allen tijde in overleg met onze afdeling klantenservice.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Artikelen moeten degelijk verpakt zijn en in een goede, stevige over-verpakking en voorzien zijn van de originele factuur/pakbon. 
 • Speciaal op maat gemaakte artikelen kunnen niet retour worden genomen. 
 • Sommige artikelen kunt u alleen retourneren als de verpakking ongeopend is, deze voorwaarde is alleen van toepassing indien dit door ons vooraf duidelijk is vermeld. 
 • Eventuele retourkosten zijn voor uw eigen rekening, als uitzondering geldt indien het een aantoonbaar fout betreft van KoopjeTuinspul
 • Na ontvangst en goedkeuring door de afdeling klantenservice ontvangt u het aankoopbedrag van het artikel binnen 14 dagen retour op uw bankrekening.

Na ontvangst en goedkeuring door de afdeling klantenservice ontvangt u het aankoopbedrag van het artikel binnen 14 dagen retour op uw bankrekening. 

’U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en,  indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

'De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’’

Garantie Kassen

Garantievoorwaarden Nederland 

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koopjetuinkas® en de klant, stelt Koopjetuinkas® aan de klant alle informatie schriftelijk ter beschikking met betrekking tot de garantieregeling op de nieuwe goederen door Koopjetuinkas® geleverd en/of geplaatst.

ACD® Prestige kassen: 12 jaar aflopende fabrieksgarantie*

 •   2 jaar op kleurcoating

 •   Op bewegende en rollende onderdelen is er 1 jaar garantie

  ACD® kassen (niet Prestige gamma):

 •   10 jaar fabrieksgarantie

 •   2 jaar op kleurcoating

  Wij vervangen gratis elk onderdeel dat niet zou voldoen aan onze hoge standaardeisen. De garantie omvat alle mogelijke schade te wijten aan defecten in het materiaal. De garantie omvat enkel de materiaalkosten en sluit de kosten van arbeid uit.

  Deze garantie wordt gegeven aan de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie sluit alle schade uit te wijten aan foutief of onverantwoord gebruik of schade door uitzonderlijke natuur gebonden situaties.

  Op de beglazing (glas en/of polycarbonaat) wordt geen garantie toegekend.

  Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de klant te worden voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de klant. De door ACD® geleverde en/of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals meegedeeld door ACD® aan de klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD® en de klant. Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie.

  De garantie van ACD® is niet van toepassing bij volgende punten:

 •   Indien bij de herstelling door ACD® zou worden vastgesteld dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet werden

  nageleefd

 •   Er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd onderhoud (niet

  volgens voorschriften van fabrikant) Herstellingen of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden

 •   Er sprake is van schade door derden/vandalisme

 •   Er schade is door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring,...)

 •   Het product niet gemonteerd is volgens de regels der kunst of afwijkt van de handleiding

 •   Op glas en alle accessoires

 •   Bij schade door storm, windhozen of hagelbuien. Graag uw brandverzekering aanspreken

  De ACD® kassen en constructies zijn niet wind-, tocht-, noch condensvrij.